سلام
بنده تجاربی ( از سال 1375 مدرس و طراح در زمینه های الکترونیک ) در زمینه کار با مدارات مختلف از جمله سیستمهای صوتی مدار مجتمع و گسسته دارم , پیشنهاد بنده اضافه کردن محصولاتی در این زمینه هست . ...