سلام
اینجا ی آموزش خوب برای نرم افزار Active HDL هست به همراه مثال از خود برنامه و تست بنچ. ابتدای آموزش هم ی توضیح مختصر در مورد برنامه نویسی به زبان VHDL داده
آموزش نرم افزار Active HDL
موفق...