سلام
*** error 65: access violation at 0x0000000C : no 'read' permission
این خطا موقع اجرای simulator پیش میاد چگونه مشکل حل کنم
ایا برای اجرای شبیه ساز نیاز به اتصال ایسی به کامپیوتر هست؟