سلام


تو وبلاگاي برقي مي چرخيدم به اين دو سري آموزش رسيدم ، گفتم اينجا بزارم شايد به درد بعضي ها بخوره :P

اين اوليش :

دانلود

اينم دوميش :