بهترین راه حل برای راه اندازی lcd کاراکتری اینه که آز آردوینو استفاده کنی.
آردوینو کتابخونه آماده داره و دردسرش خیلی کمه
فقط نیاز به یه پتانسومتر 10 کیلو داری دیگه به چیز دیگه ای نیاز نداری
در ضمن...