علاوه بر تنظیمات زیر :
ckles0 1
ckles1 1
ckles2 1
ckles3 1
sut0 1
sut1 1
باید تو فیوز بیت های بالا مقدار
CKOPT = 1
باشه تا مطابق دیتا شیت atmega8a میکرو قادر باشه با فرکانس 12 مگا هرتز کار...