سلام دوست عزیز. من عکس رو نمیتونم بازکنم اما همونطور که دوستمون گفت وی دی ار یک نوع فیوزه که میتونی موقتا بجاش یک فیوز یا جامپر نصب کنی.