سلام دوستان
بنده برای تعمیر یه تلفن (که اشتباهی به برق متصل شده) نیاز به تعویض دو قطعه داشتم (این دو قطعه روی برد در قسمت ورودی لاین تلفن قرار داشت) ولی هرچه سعی می کنم نمی تونم مشخصاتش رو پیدا کنم...