باسلام خدمت دوستان محترم
میخواستم از دوستان یک کمک بگیرم در مورد نوشتن زبان html در برنامه های میکرو به زبان C.
مثلا اگر بخوام یک سری عدد در میکرو معرفی کنیم که رو مرور گر نمایش بدهد چطور میشه.؟