خوب ما که ثبت نام کردیم و اینترنتمون هم مشکلی نداره چیکار کنیم؟
------------
بعد هر موقعه خواستین شروع کنید دوباره کلاس ها رو یه اطلاعیه بزنید که همه کاربران اصلاع پیداکنند.
----------
یا علی