سلام. من با این کتابخانه مدت زیادی است کار می کنم و چنین مشکی نداشتم شاید مشکل شما در خواندن و ارتباط با sd باشد. حافظه خود را با رم ریدر و در کامپیوتر هم چک کنید. شاید اطلاعات پاک نشده باشد