سلام میشه صدای کلاس را ضبط کنید تا دوستان دیگر آن را دانلود کنند