سلام
سوال من هم همین هست میشه بعدا داون کرد یا از دست میره؟