سلام
ببخشید ن یه ربات مسر یاب با کلی دربه دری ساختم و حالا چرخ میلیزه . همی چرا تو بازار هم مثل همند حدودا . غر از روش بادکنک راه دیگه نداره که اصطکاک بشدت زیاد بشه؟؟؟؟؟؟؟
ممنون یشم جواببدید چو همه...