سلام دوست عزیز ...من رضا ساعی و از تبریزم .... .. من مدتیه که در حال ساخت یه دستگاه هستم ولی تنهایی برام سخته ،منظورم هزینه اش نیست و بیشتر مهارت و تخصص مد نظرمه و میخوام بصورت تیمی کار کنم لذا اگر...