شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :sa:
  ناراضی
  ناراضی
 • :125:
  صلوات
  صلوات
 • cry::
  گریه
  گریه
 • :alc:
  call
  call
 • :hi:
  سلام
  سلام
 • :018:
  هیجان
  هیجان
 • :unh:
  خیلی عصبانی
  خیلی عصبانی
 • :baad:
  شاکی
  شاکی
 • lov:
  love
  love
 • :0013:
  چشمک
  چشمک
 • :x
  Mad
  Mad
 • :o
  Surprised
  Surprised
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :(
  Sad
  Sad
 • :mrgreen:
  Mr. Green
  Mr. Green
 • aa)
  clapper
  clapper
 • ii998)
  booger
  booger
 • :)
  خنده
  خنده
 • :shj:
  شکارچی
  شکارچی
 • 8O
  Shocked
  Shocked
 • :lol:
  Laughing
  Laughing
 • :cry:
  ناراحت
  ناراحت
 • :roll:
  angel
  angel
 • :eat:
  eat
  eat
 • :chat:
  گفتوگو
  گفتوگو
 • :spam:
  spam
  spam
 • :gop:
  همکاری
  همکاری
 • :fan:
  بازی
  بازی
 • :brk:
  brke
  brke
 • :D2
  SMILES
  SMILES