مکالمه بین mzarkoob و PMA1717

1 پیغام بازدید کنندگان

 1. سلام جناب مهندس

  من با دستوراتی که در کتابخانه lcd 7 inch هست مشکل دارم

  void LCD_WriteReg(uint16_t LCD_Reg,uint16_t LCD_RegValue)
  {
  /* Write 16-bit Index, then Write Reg */
  LCD_REG= LCD_Reg;
  /* Write 16-bit Reg */
  LCD_RAM= LCD_RegValue;
  }

  و

  void LCD_WriteRAM(uint16_t RGB_Code)
  {
  /* Write 16-bit GRAM Reg */
  LCD_RAM = RGB_Code;
  }

  میشه لطفا این ها رو برام توضیح بدین؟
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1